Wolność słowa jest powszechnym prawem każdego człowieka zagwarantowanym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tylko przywilejem polityka czy dziennikarza. Dziennikarz korzystający z prawa do wolności wypowiedzi, tworzy wolne media, a te z kolei mają fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa demokratycznego, bo działając w jego imieniu, tworzą IV Władzą w państwie. To media gromadzą i rozpowszechniają informacje, podają komentarze i opinie, a gdy trzeba pociągają osoby odpowiedzialne za zło, do odpowiedzialności. Media są wreszcie platformą do wysłuchiwania głosów społecznych i przekuwania ich w konkretne działania, gdyż na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym, są swoistą formą organu nadzoru publicznego, działaczem i opiekunem, a także pedagogiem, artystą i współczesnym kronikarzem.

Żyjemy w czasach powszechnego natłoku medialnego, dezinformacji i wszechobecnych fake news, dlatego społeczne zapotrzebowanie na prawdziwe wiadomości jest większy dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, ale niestety samofinansowanie dziennikarstwa staje się coraz trudniejsze i coraz trudniej prowadzić rzetelny i niezależny warsztat. Należy zatem wszelkimi możliwymi sposobami promować i wynagradzać tych niezależnych Wydawców, którzy wciąż inwestują w uczciwe i rzetelne wiadomości, a z drugiej strony wydać bezwzględną walkę tym, którzy opanowani przez przeróżne grupy interesu, stosują bez zahamowań nieczystą politykę informacyjną z fake news włącznie.

W związku z powyższym, w swych działaniach medialnych będziemy zawsze prowadzić obiektywny warsztat dziennikarski i realizować prawo obywatela do rzetelnej, nie zmanipulowanej informacji. W sprawach politycznych, gdzie tak często Zasada uzasadnionego interesu publicznego jest przytaczana wyłącznie dla usprawiedliwienia krzywdzących publikacji, nigdy nie zostanie przez nas wykorzystana bez sprawdzenia czy dany interes jest tylko rzekomy czy faktyczny, a ingerencja w prywatność osób wykonujących działalność publiczną, zawsze będzie czymś ostatecznym. W relacjach partnerskich przyjmujemy zasadę równości i podmiotowości.