Status członka Fundacji Polski Dom Mediów jest uzyskiwany po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Prawa i obowiązki członków FPDM określone są w Statucie Fundacji PDM.

Wysokość składki członkowskiej dla członków FPDM:

  • zatrudnionych na umowy o prace wynosi 1% podstawy wynagrodzenia za każdy miesiąc
  • zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 50 zł/m-c
  • rezydenci 20 zł /m-c

Dane do przelewu:

Fundacja Polski Dom Mediów

ul. Jutrzenki 97

02-231 Warszawa

nr konta:

Plik PDF do pobrania: deklaracja członkowska